Aktualności

Dla upamiętnienia rocznicy Bitwy pod Byczyną stoczonej w 1588 roku, 24 stycznia zorganizowano w Ośrodku Kultury w Byczynie Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”. Konkurs cieszy się od 24 lat dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z województwa opolskiego. W zmaganiach turnieju rokrocznie uczestniczą również uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach. Do głównych założeń i celów turnieju należy upowszechnianie twórczości poetów śląskich oraz utworów poetyckich nawiązujących tematyką do Śląska. Organizatorami corocznej imprezy jest Ośrodek Kultury w Byczynie oraz Burmistrz Byczyny, natomiast współorganizatorami Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Gmina Byczyna. Turniej przebiega w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych – obecnie klas IV-VIII, uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Kandydaci do konkursu ze szkół podstawowych zobowiązani są do przygotowania jednego, dłuższego utworu poetyckiego. Tym razem z łubniańskiej podstawówki na scenie stanęła Amelia Sossna z klasy VI, prezentując wiersz Mariana Smogura „Metamorfoza”. Jury po wysłuchaniu w tej kategorii 14 recytatorów, postanowiło nagrodzić jedynie 4 osoby, a wśród nich nagroda przypadła Amelii, która zajęła zaszczytne II miejsce. Amelka zwróciła uwagę Jury oraz widowni, ciekawą interpretacją wiersza.

Uczennicę przygotowała do konkursu pani Jolanta Begińska, nauczycielka języka polskiego.