Aktualności

22 października 2018r. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego odbyła  się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem uroczystości był Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek. Podczas obchodów zostało uhonorowanych 391 nauczycieli i pracowników oświaty z  województwa opolskiego. Na uroczystość zostali również zaproszeni przez Opolskiego Kuratora Oświaty nauczyciele i pracownicy z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach. Podczas ceremonii wręczania odznaczeń pani Wiesława Palt oraz pan Norbert Dreier-postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za ofiarną działalność publiczną oraz charytatywną zostali odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi, natomiast pani Aleksandra Dzieja i pani  Teresa Lempik otrzymały Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowanie w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Gratulujemy odznaczonym!