Aktualności

W dniu 12 września 2018 r. w naszej szkole odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego podczas którego uczniowie wybierali skład SU. W zebraniu uczestniczyły trójki klasowe wybierane wcześniej w wyborach klasowych (przewodniczący, ich zastępcy oraz skarbniki z każdej klasy) oraz opiekun SU – P. Karina Smyrek i P. psycholog – Beata Gędźba-Kaczmarek. W wyniku demokratycznych wyborów ustalono mocny skład SU na rok szkolny 2018/2019.

Przewodniczący: Julia Szymańska
Zastępca przewodniczącego: Iwo Garbowski
Sekretarz: Roksana Krafczyk