Aktualności

W PSP w Łubnianach od 2015 roku odbywa się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łubniany. Biorą w nim udział przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Podczas konkursu uczestnicy dzielą się swoją wiedzą na temat przyrody, historii i ukazują piękno swojej „Małej Ojczyzny”. Prace drużyn są oceniane przez Komisję Konkursową. Całemu wydarzeniu towarzyszy oprawa artystyczna i słodki poczęstunek, o który zadbali sponsorzy wraz z organizatorami. Zwycięzcy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.

Koordynatorami konkursu są: Gabriela Sygulka i Norbert Dreier nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach.

Gabriela Sygulka