Aktualności

Pod hasłem „Fides et Patria” (Wiara i Ojczyzna) 17 listopada odbył się w Klubie Wojskowym w Brzegu XIV Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej im. Ks. Ppłk Zbigniewa Stefaniaka, inaugurujący zarazem uroczyste obchody 25-lecia Parafii Wojskowej. W imprezie uczestniczyły uczennice klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach: Ewa Archacka i Amelia Sossna, recytując wiersze Marii Konopnickiej wybrane z Psałterza dziecka pt. „Modlitwa wiosenna” oraz „Na ewangelię”. Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie poezji patriotycznej i religijnej, a zarazem uczczenie pamięci wielkiego patrioty, żołnierza i kapłana – kapelana brzeskich saperów ppłk Zbigniewa Stefaniaka. Uroczystość odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Starostwa Powiatu Brzeskiego, Burmistrza Miasta Brzegu oraz Dowódcy 1 Pułku Saperów, przy obecności proboszczów brzeskich parafii, a także rodziny zmarłego przedwcześnie patrona konkursu – ks. Zbigniewa Stefaniaka. Recytatorki z Łubnian pomimo licznej konkurencji, odniosły sukces, gdyż Jury konkursu przyznało im dwa równorzędne wyróżnienia. Uczennice przygotowywały się do konkursu pod opieką nauczycielki, Jolanty Begińskiej.