Aktualności

Każdy rok szkolny stanowi nowe wyzwania do działań w Kole Teatralno – Recytatorskim, prowadzonym w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach. W tym roku inauguracja wytyczonych zadań przypadła na 21 października. Uczennica klasy V, Ewa Archacka uczestnicząc w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Brzegu – oprowadziła zebranych na widowni – po Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Bierkowicach. Dzięki zaprezentowanej opowieści uczennica została uhonorowana przez Jury WYRÓŻNIENIEM. Ewa przygotowywała się do występów pod kierunkiem pani Jolanty Begińskiej. Organizacją eliminacji konkursowych jak co roku zajmuje się Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzeskiej przy wsparciu i patronacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Głównym celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższego regionu oraz rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia.