W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole wprowadzono dwie innowacje. Pierwsza z nich nosi tytuł: Matematyka z kluczykiem, a jej autorką jest pani Ewa Rakszawa. Głównym celem innowacji jest przedstawienie wymaganych przez podstawę programową treści w atrakcyjny i zachęcający do dalszych poszukiwań sposób: podchodów, quizów, ciekawych spotkań, konkursów, prezentacji, zagadek.

Druga innowacja ma na celu tworzenie e-gazetki na ogólnopolskiej platformie Junior Media. Działania wpisują się w podstawę programową z: języka polskiego, edukacji medialnej, informatyki. Nowością jest zaangażowanie uczniów w działanie poprzez atrakcyjną formę i ciekawe metody. Redagowanie gazetki skłoni uczniów do dużej aktywności w wyzwaniach edukacyjnych #juniorlab, ponieważ za udział w każdym z konkursów będą mieli możliwość zdobycia punktów dla redakcji Łubniańskiej prasówki. Trzyletni program innowacyjny pt. Łubniańska prasówka w Junior Media opracowała pani Magdalena Swobodzian.