Aktualności

Podsumowanie całorocznej pracy:

 • Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy
 • 33 osoby otrzymały świadectwa z wyróżnieniem
 • 28 osób otrzymało Nagrodę Dyrektora Szkoły
 • 8 osób otrzymało stypendium za wyniki w nauce
 • 9 osób otrzymało stypendium za osiągnięcia sportowe
 • Julia Grala ucz. kl. VI zdobyła I miejsce w gminie i otrzymała jednorazowe stypendium Wójta Gminy Łubniany „Najlepszy z najlepszych”
 • 31 osób otrzymało statuetki w klasyfikacji na „Najlepszego ucznia – sportowca”
 • Średni wynik szkoły – 4,67
 • Frekwencja – 92,63%
 • Realizowane przedsięwzięcie, projekty i innowacje pedagogiczne
 • Uczniowie brali udział w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, regionalnym, wojewódzkim ogólnopolski, międzynarodowy oraz zajmowali w nich czołowe miejsca.

 

 

                  „Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…           

                  wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić.”

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach przyznaje Pani Józefie Ciszak nagrodę jubileuszową  za 35 – letni okres pracy zawodowej. Jednocześnie życzę Pani wszystkiego najlepszego w życiu  osobistym oraz dalszych osiągnięć w pracy zawodowej.

–     „     –

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne i uczniowie PSP w Łubnianach składają serdeczne podziękowania panu Krystianowi Baldemu – wójtowi Gminy Łubniany, Radzie Rodziców, rodzicom, ”przyjaciołom szkoły” sponsorom za całoroczną pracę, ofiarowaną pomoc, życzliwość, wsparcie finansowe i zaangażowanie w życie naszej placówki.

–      „     –

 

Dyrektor Szkoły  składa serdeczne podziękowania kadrze pedagogicznej i pracownikom szkoły za   trud i wysiłek codziennej pracy, za osiągnięcie uczniów, za dbanie zarówno o edukację naszych wychowanków jak i o ich bezpieczeństwo, za podejmowane inicjatywy mające wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

 

–     „     –

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania Pani Agnieszce Łyszczarz i Annie Kurpierz za współpracę, poświęcenie, zaangażowanie oraz trud włożony w pracę na rzecz uczniów i szkoły. Dziękujemy za chwile, które wspólnie przeżyliśmy, życzymy dalszych sukcesów w  życiu osobistym i zawodowym.

W  imieniu swoim, Grona Pedagogicznego pracowników szkoły oraz społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach mam zaszczyt podziękować Pani Jadwidze Nowak za dwadzieścia sześć lat pracy w oświacie. Dziękujemy za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w naszej placówce. Mamy nadzieję, że będzie Pani dobrze wspominać spędzone tutaj  chwile. Przeżyła Pani z naszą placówką wiele różnych momentów. Mamy za sobą wspaniałe czasy i trudne chwile. Dla Pani zawsze najważniejsza była podstawowa zasada, a mianowicie uczciwość w pracy. Dziękujemy i życzymy Pani dalszych sukcesów w życiu osobistym, samych pogodnych i radosnych chwil.

–   „   –

Wszystkim a szczególnie wyróżnionym gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, bezpiecznych, słonecznych i aktywnych wakacji.

 

Pliki do pobrania: