Poniżej przedstawiamy Szkolny zestaw podręczników do religii oraz języka mniejszości niemieckiej dla kl. I-VII obowiązujący od 1 września 2017r. na rok szkolny 2017/2018 kupowanych przez rodziców  uczniów:

WYKAZ