Aktualności

Dnia 17 maja 2017r. zakończył się projekt edukacyjny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach realizowany wspólnie z Publiczna Szkołą Podstawową z Brynicy, pod nazwą „Organizacja wyjazdów na basen z nauką pływania.” Uczniowie uczestniczyli w 12 popołudniowych zajęciach na krytym basenie „Akwarium” w Opolu. Grupa 50 osób w wieku od kl. I-VI trenowała pod okiem wykwalifikowanych instruktorów Opolskiej Szkoły Pływania „SHARK SWIM” Głównym celem projektu było wyrównanie szans oraz zmniejszenie dysproporcji pomiędzy dziećmi z małych miejscowości a dziećmi z miast, zdobycie podstawowych umiejętności pływanie, zapewnienie bezpiecznego spędzania czasu wolnego a także wzrost świadomości na temat bezpiecznego przebywania nad woda w okresie wakacji. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki oraz poczęstunek.

Specjalne podziękowania dla pana Krystiana Baldego Wójta Gminy Łubniany za wsparcie finansowe projektu.