Aktualności

Ośrodek Kultury w Byczynie zorganizował 22 marca imprezę, na którą przyjechali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa, aby wziąć udział w XIV Przeglądzie Twórczości Teatralnej „Dionizjada”, który odbywa się co roku, wiosną, na cześć Wielkich Dionizji – świąt obchodzonych w starożytnej Grecji ku czci boga Dionizosa, a związanych z  początkami teatru. Wtedy to Ośrodek Kultury zamienia się w magiczne miejsce. W konfrontacjach teatralnych mogą uczestniczyć zespoły działające w szkołach, domach kultury oraz innych placówkach. Tematyka prezentacji jest dowolna. Jednym z celów przeglądu jest popularyzacja zespołowych form teatralnych i ich walorów artystycznych oraz funkcji wychowawczych. W tym roku swoich sił na byczyńskiej scenie spróbował też Teatralny Zespół Klasowy „Urwipołcie” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, przedstawiając barwną adaptację scenariusza inscenizacji pt. „Wesoły Świat Jana Brzechwy”. Popisowy występ uczniów klasy VI, ukazujący w sposób humorystyczny problemy i przygody bohaterów wierszy Jana Brzechwy, spodobał się Jury Konkursu i został nagrodzony III miejscem, wśród sześciu zespołów teatralnych rywalizujących pomiędzy sobą, w kategorii szkół podstawowych. Przedstawienie opracowała – wraz z uczniami – nauczycielka języka polskiego, pani Jolanta Begińska.