Aktualności

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach  oraz Publiczna Szkoła Podstawową w Brynicy od grudnia 2016r. do lutego 2017r. realizowały projekt edukacyjny pt. ”Organizacja wyjazdów na lodowisko z nauką jazdy na łyżwach” . Celem projektu było zdobycie podstawowych umiejętności jazdy na łyżwach, zapewnienie dzieciom bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu, nabycie umiejętności zdrowej rywalizacji, zmniejszenie  dysproporcji pomiędzy dziećmi wiejskimi a dziećmi z miasta, wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia a także zależności pomiędzy rozwojem fizycznym, psychicznym i intelektualnym oraz poprawa stanu zdrowia i sprawności  fizycznej. Łącznie odbyło się 7 wyjazdów na sztuczne lodowisko „Toropol” w Opolu .  Zajęcia prowadzone były przez instruktorów nauki jazdy na łyżwach i trwały 60 minut. W projekcie uczestniczyło 50 uczniów. Pomimo wczesnych godzin porannych uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Na zakończenie projektu wręczono pamiątkowe dyplomy i słodkości.

Wszystkim uczestnikom, rodzicom, nauczycielom serdeczne podziękowania za społeczne zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów.