Aktualności

Teatralny Zespół Klasowy „Urwipołcie”, skład którego tworzyli uczniowie klasy V i VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, uczestniczył 20 stycznia w Rejonowym Przeglądzie Teatrów Jasełkowych Ozimek 2017, otrzymując wyróżnienie wśród ośmiu zespołów biorących udział w konkursie. Przegląd Teatrów Jasełkowych jest imprezą cykliczną o zasięgu regionalnym i stanowi okazję do prezentacji amatorskich zespołów teatralnych działających w różnych środowiskach, między innymi w szkołach. Organizatorem przeglądu jest Dom Kultury w Ozimku, zaś do celów nadrzędnych imprezy należy pielęgnowanie tradycyjnych form obrzędowości okresu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Grupa – pod opieką i kierunkiem  pani Jolanty Begińskiej – na występ przygotowała krótką scenkę „U Heroda”.