Aktualności

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Uroczystość pasowania na ucznia jest niejako egzaminem dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. 18.X.2016 roku uczniowie klasy I  złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez panią dyrektor Wiesławę Palt na uczniów PSP im. Powstańców Śląskich w Łubnianach.

Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej w obecności dyrekcji, rodziców oraz nauczycieli i uczniów .Wychowawczyni klasy pierwszej, Pani Katarzyna Matyjaszczyk wraz ze swoimi obecnymi i poprzednimi wychowankami, przygotowała część artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki związane tematycznie ze szkołą. Całość prowadziła uczennica klasy czwartej Ewa Archacka. Występ dzieci spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Po złożeniu uroczystego ślubowania dzieci zostały pasowane na uczniów PSP w Łubnianach. Otrzymały dyplomy i drobne upominki wykonane przez uczniów klas trzecich. Po uroczystości nastąpiło spotkanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców i w świetlicy szkolnej, umilone słodkim poczęstunkiem.