Aktualności

25 listopada odbył się XIII Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „FIDES ET PATRIA” im. Ks. Ppłk Zbigniewa Stefaniaka, w Brzegu. Warunkiem udziału w konkursie było zaprezentowanie przez recytatora utworu o charakterze patriotycznym lub religijnym. W eliminacjach konkursu uczestniczyły uczennice klasy szóstej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach: Marta Chyra i Julia Szymańska, prezentując wiersze Wandy Chotomskiej „W Żelazowej Woli” oraz Zygmunta Dmochowskiego „Lubię te zakątki”. Do głównych celów konkursu należy popularyzowanie i upowszechnianie poezji patriotycznej i religijnej, a zarazem uczczenie pamięci wielkiego patrioty, żołnierza i kapłana – kapelana brzeskich saperów ppłk Zbigniewa Stefaniaka. Impreza miała miejsce w 1 Pułku Saperów, natomiast patronat nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Miasta Brzegu oraz Dowódca 1 Pułku Saperów. Dla łubniańskich recytatorek był to debiut sceniczny, ponieważ od tego roku szkolnego zasiliły szeregi Koła Teatralno-Recytatorskiego, które od wielu lat prowadzi pani Jolanta Begińska, nauczycielka języka polskiego. Pomimo dość dużej tremy i licznej konkurencji, recytatorki odniosły swój pierwszy sukces, gdyż Jury konkursu przyznało Julii – Wyróżnienie Specjalne, a Marcie – Wyróżnienie.

od lewej: Julia Szymańska, opiekunka pani Jolanta Begińska, Marta Chyra