Aktualności

26 listopada w Łubniańskim Ośrodku Kultury podsumowano XXIII Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na Ty”, w którym uczestniczyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach. Konkurs ma formę prac pisemnych i odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: I kat. – uczniowie klas 1-4; II kat. – uczniowie klas 5-6; III kat. – uczniowie gimnazjów oraz IV kat. – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe. Do zadań uczestników należy napisanie pracy w dialekcie śląskim, fonetycznie, tak aby zapisany tekst odzwierciedlał gwarę, jaka funkcjonuje w środowisku, skąd wywodzi się autor. Dla osób nie posługujących się gwarą, nie znających jej, pracę można napisać w języku literackim. Celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii regionu Śląska, którego główną ideę stanowi gromadzenie różnorakich zapisów, wspomnień i opowieści dotyczących zarówno kultury i historii dawnej jak i współczesnej oraz kultury materialnej i duchowej. Prace jak każdego roku były oceniane przez znamienitych Jurorów: panią profesor dr hab. Teresę Smolińską – kierownika Katedry Folklorystyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, pana profesora dra hab. Bogusława Wyderkę – językoznawcę, specjalistę gwar śląskich, pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego, pana Jana Goczoła – poetę, literata oraz pana Piotra Badurę – nauczyciela, redaktora naczelnego internetowej gazety „Beczka”. I tak spośród ponad stu prac nadesłanych w różnych kategoriach wiekowych znaleźli się nagrodzeni młodzi literaci z łubniańskiej podstawówki, uczniowie klasy III b w osobach Blanki Kołodziej, Niny Wieczorek, Pawła Langosa i Łukasza Nikisza,  zajmując II miejsce za pracę zbiorową napisaną gwarą, „Jak to nase ołmy sie nerwowały i pierony z gizduma w lufcie lołtały”, pod redakcją wychowawczyni pani Gabrieli Sygulki, natomiast Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy V Dawid Woś, za opowieść w języku literackim, „Dzwonnica zwana dzwonkiem”, napisaną pod opieką polonistki i wychowawczyni pani Jolanty Begińskiej.