Aktualności

14 października 2016r. odbyły  się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Na uroczystość zostali zaproszeni przez Opolskiego Kuratora Oświaty nauczyciele i pracownicy z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach. Podczas ceremonii wręczania odznaczeń Pani Gabriela Sygulka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,  postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za ofiarną działalność publiczną oraz charytatywną została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, natomiast sekretarz szkoły pani Teresa Lempik za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej została odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę. Gratulujemy odznaczonym!