Aktualności

13 października na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się Uroczysta Gala Finałowa Konkursu Nauczyciel Roku 2016, w której uczestniczyła pani Jolanta Begińska, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach. Organizatorem Konkursu jest „Głos Nauczycielski”, a współorganizatorem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jury Konkursu pod kierownictwem profesora Stefana Kwiatkowskiego 24 września wybrało Złotą Trzynastkę finalistów z około stu nietuzinkowych nauczycieli z całej Polski, zgłoszonych do Konkursu. Konkurs ma na celu promowanie Najlepszych z Najlepszych nauczycieli – ludzi, którzy są zaangażowani w wykonywaną pracę, promują pozytywne wzorce zachowania, inspirują do rozwoju pasji, są przewodnikami po otaczającej rzeczywistości i autorytetami dla młodzieży. Wśród Szczęśliwej Trzynastki znalazła się pani Jolanta Begińska jako jedyna reprezentantka województwa opolskiego. W obecności wielu gości ze świata edukacji, kultury i polityki nauczycielka odebrała Dyplom Nominowanej do Tytułu Nauczyciel Roku 2016.  Natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach dzięki sukcesowi swojej nauczycielki uzyskała tytuł laureata znaku jakości „Szkoła na Medal”.

Laureatce, towarzyszyła w Warszawie delegacja władz oświatowych gminy Łubniany w osobach, pani Beaty Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łubnianach, pani Wiesławy Palt – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach oraz pani Teresy Lempik – pracownika administracyjnego szkoły w Łubnianach.