Aktualności

16 października w Teatrze im. Kochanowskiego, w Opolu wręczono nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. Do tegorocznej edycji wpłynęło 40 zgłoszeń z Opolszczyzny. Marszałek postanowił nagrodzić sześć osób, a siedmiu osobom   przyznać wyróżnienia. Wśród wyróżnionych osób znalazła się nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, pani Jolanta Begińska.

Nagrody dla animatorów i twórców przyznawane są co roku społecznikom i osobom związanym zawodowo z kulturą, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Regionu Śląska Opolskiego. Pani Jolanta Begińska wyróżnienie otrzymała za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego, w szczególności za rozwijanie kultury słowa młodzieży, promowanie szkoły i gminy poprzez udział swoich podopiecznych w różnotematycznych konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, zaangażowanie w prace ruchu Klubów 4H oraz organizowanie spotkań z poetami i pisarzami Opolszczyzny.