Aktualności

Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach Wiktoria Bacajewska z klasy IV i Julia Piechota z klasy VI, 17 maja brały udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”, który miał miejsce w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, w Opolu. I tak po raz kolejny w majowych zmaganiach konkursowych, laureatką została Julia Piechota, która pokonała 12 recytatorów ze szkół podstawowych, zajmując II miejsce. Konkurs organizowany jest od 46 lat, a jego uczestnikami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Celem imprezy jest upowszechnianie najbardziej wartościowych utworów literatury narodów zamieszkałych na wschód od Bugu. Do zadań osób przystępujących do eliminacji, należało wygłoszenie dwóch utworów poetyckich oraz jednego utworu prozy. Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom prezentowanych utworów przez uczestników szkół podstawowych i gimnazjów. Zwróciła również uwagę na duże zaangażowanie opiekunów zarówno w doborze repertuaru jak też w przygotowaniu uczniów do występów. Organizatorami eliminacji wojewódzkich są między innymi: Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w Opolu, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego i Biblioteka Wydziału Filologii Uniwersytetu Opolskiego. Obie uczestniczki zostały przygotowane do występów przez panią Jolantę Begińską.