Aktualności

27 kwietnia uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach uczestniczyli już po raz trzeci w VI Festiwalu Pozytywnych Wartości im. św. Faustyny Marii Kowalskiej pod hasłem „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego Serca mojego, a Ja ją napełnię pokojem”. Imprezę rokrocznie organizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach, w województwie śląskim. Patronat nad festiwalem objęli Ordynariusz Diecezji Opolskiej – ks. bp Andrzej Czaja oraz Biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej – ks. bp Antoni Długosz i Wójt Gminy Krzyżanowice. Celem spotkania było między innymi przybliżenie postaci św. Faustyny Marii Kowalskiej oraz jej przesłania, popularyzację twórczości literackiej młodych ludzi oraz prezentację dorobku artystycznego dzieci i młodzieży a także integracja z osobami niepełnosprawnymi.

Uczniowie z Łubnian zaprezentowali się w konkurencjach: literackiej – Natalia Grala z klasy VI i muzycznej – zespół „Czterolistne” w składzie: Julia Grala, Roksana Krafczyk, Wanessa Mocza i Julia Szymańska z klasy V.

Nasza grupa pomimo licznej i silnej konkurencji wypadła świetnie. Komisja konkursowa ze względu na charakter i oryginalność podjętych tematów w pracach literackich i ich wysoki poziom, postanowiła nie przyznawać miejsc tylko nagrodzić dwanaście prac wyróżnieniami równoznacznymi z I miejscem, wśród których to wyróżnień znalazła się praca Natalii Grali. Natomiast zespół „Czterolistne” zajął II miejsce.

Zwycięska praca literacka, doceniona przez Jury spośród pięćdziesięciu nadesłanych z terenu województwa opolskiego i śląskiego, to list, w którym Natalka poruszyła temat ”Jak można być miłosiernym w codziennym życiu?” Praca została napisana po kierunkiem pani Jolanty Begińskiej.

Opiekunem zespołu muzycznego był pan Krzysztof Chaliński, zarazem kompozytor muzyki do nagrodzonej piosenki ”O wolo Boga Wszechmogącego”, do tekstu pochodzącego z fragmentu 3. zeszytu Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej.

W trakcie zmagań konkursowych uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnotematycznych warsztatach edukacyjnych rozwijających ich pasje.

Oprócz wielu atrakcji podczas festiwalu oraz wspaniałej gościnności organizatorów, bardzo interesującym stał się panel dyskusyjny, w którym wziął udział m.in. bp Rudolf Pierskała. Opolski biskup pomocniczy przyznał, że podobnie jak miłosierny Samarytanin z ewangelii, powinniśmy ukierunkować naszą wrażliwość i miłosierdzie „od zobaczenia do konkretnego działania”, zarówno w szkole, jak i w pracy.

„Miłość – przypomniał biskup – okazujemy sobie w bardzo prostych słowach, czyli proszę, dziękuję, przepraszam. Jeśli tak będziemy postępować, to możemy liczyć na to, że będziemy błogosławieni, czyli szczęśliwi” – podkreślił.

VI Festiwal Pozytywnych Wartości w Bieńkowicach był dla wszystkich uczestników wielkim przeżyciem i ogromną przyjemnością uczestniczenia w zmaganiach konkursowych.