Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm. ), uchwały Rady Gminy Nr XIII/92/15 z dnia 17.12.2015r.w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1/02/2016. Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Łubnianach im. Powstańców Śląskich w Łubnianach z dnia 29.02.2016r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

  1. Przyjmuje na rok szkolny 2016/17 niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p. Nazwisko i imię dziecka

 

1. Czech Łukasz
2. Idczak Lena
3. Kałuża Aleksander
4. Moczko Xavier
5. Nowak Amelia
6. Piwowar Hanna
7. Romanowski Maksymilian
8. Sowa Dawid
9. Stręciok Maksymilian
10. Twardawska Ilona
11. Widera Jakub
12. Wieczorek Filip