Aktualności

W tym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach rozpoczęły się kolejne działania Koła Teatralno – Recytatorskiego, które zainaugurowane zostały udziałem Julii Piechoty, uczennicy klasy VI, w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Brzegu, organizowanego od wielu lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzeskiej, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Głównym celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania własnego regionu. Konkurs odbył się w sobotę 10 października. A Julka przysporzyła nam wiele radości, gdyż wywalczyła zaszczytne i nagrodzone III miejsce. W tym roku frekwencja uczestników była imponująca, bo w kategorii szkół podstawowych występowało aż 21 uczniów z całego województwa opolskiego. Walka więc o punktowane trzy pierwsze miejsca nie była łatwa, ale dzięki zaprezentowaniu swoich umiejętności krasomówczych i pięknej opowieści o dziejach „Naszej Studzionki”, Julka pokonała konkurentów, a jej ciężka praca pozalekcyjna została nagrodzona i uhonorowana. Jury konkursu doceniło również opiekunkę uczennicy – panią Jolantę Begińską – przyznając pisemne podziękowanie.