Aktualności

Nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, pani Jolanta Begińska otrzymała wśród 25 osób z całej Polski wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu ”Nauczyciel Kraju Ojczystego”, nadane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego podczas oficjalnej uroczystości 20 października, w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Warszawie. Zaszczytny tytuł i medal nadawany jest od 2011 roku w uznaniu szczególnych zasług ,w systematycznej co najmniej 10 letniej pracy edukacyjno-wychowawczej w środowisku na rzecz dzieci i młodzieży, mającej na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Podczas uroczystego spotkania przedstawiono sylwetki zasłużonych, następnie przekazano wyróżnienia, które wręczał Prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł. Odczytano również i przekazano uhonorowanym List Gratulacyjny przesłany przez Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani Jolanta Begińska wyróżniona została za przygotowywanie i udział jej wychowanków, w poszczególnych etapach konkursów krajoznawczo-turystycznych z licznymi sukcesami, organizowanych przez PTTK, w tym, w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” za prace literackie odkrywające piękno Ziemi Ojczystej czy występy w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. W działaniach nauczycielki podkreślono również współpracę z Fundacją Edukacyjną 4H w Polsce, a także pracę z dziećmi w założonym Klubie 4H, jako lider, wolontariusz oraz za wdrożone liczne autorskie innowacje pedagogiczne i różnotematyczne projekty edukacyjne realizowane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w prowadzonym Kole Teatralno – Recytatorskim oraz w Klubie 4H.