Aktualności

Pan Dariusz Palt nauczyciel wychowania fizycznego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, 14 października 2015 r. w Dniu Edukacji Narodowej, otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, nadaną przez Minister Edukacji Narodowej panią Joannę Kluzik-Rostowską. Jest on jednym z trzech nauczycieli z województwa opolskiego, którzy ją otrzymali. Nagrodę tę pan Dariusz Palt odebrał w Warszawie, z rąk pani Premier Ewy Kopacz podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, odbywających się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast Wiesława Palt dyrektor z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, została odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, który także odebrała z rąk pani Ewy Kopacz.