Sport

Dnia 30 maja 2015r. odbyła się w naszej szkole Lokalna Akcja Sportowa. Zaprosiliśmy sąsiednie szkoły oraz całą społeczność lokalną. Zaproszenia były w formie plakatów, w czasie ogłoszeń parafialnych podczas mszy świętej oraz na stronie internetowej szkoły. Naszym głównym celem było propagowanie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy wiele konkursów, konkurencji sportowych, pokazów oraz meczy. Organizatorami LAS była Rada Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele oraz uczniowie. Rodzice zajęli się sprawami organizacyjnymi czyli organizacją bufetu, kawiarenki oraz stoiska fryzjerskiego. Nauczyciele i uczniowie byli odpowiedzialni za przygotowanie części artystycznej, sportowo – rekreacyjnej. Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło o godz. 15oo na boisku” Orlik „Klasy wraz z towarzyszącymi gośćmi uroczyście wchodzili na boisko . Wszystkich zebranych przywitał pan Norbert Dreier oraz Zespół „Czterolistna Koniczynka” pod kierunkiem pana Krzysztofa Chalińskiego a także zespół taneczny „Chirliderki” pod kierunkiem pani Aleksandry Dziei. W dalszej części uczniowie z poszczególnych klas rodzice, goście, sympatycy klas otrzymali indywidualne karty z wykazem konkurencji sportowych, na których były zapisane punkty przez sędziów- nauczycieli. Pan Dariusz Palt objaśnił gdzie znajdują się poszczególne stanowiska i na czym polega zaliczanie zadania.

I stanowisko:

Bieg w miejscu (10 sek) z klaśnięciem pod kolanem

 • 1-15 klaśnięć – 1 pkt
 • 16-25 klaśnięć – 3 pkt
 • 26 i więcej klaśnięć – 5 pkt

II stanowisko

Skok w dal z miejsca obunóż, odległości liczone własnymi stopami:

 • 1-3 stopy – 1 pkt
 • 4-6 stopy – 3 pkt
 • 7 i więcej stopy – 5 pkt

III stanowisko

Rzut piłką do kosza (15 sek)

 • Liczba rzutów celnych = ilość zdobytych punktów

IV stanowisko

Skok dosiężny

 • 1-20 cm – 1 pkt
 • 21-30 cm – 3 pkt
 • 31 i więcej cm – 5 pkt

V stanowisko

Rzuty piłkami rehabilitacyjnymi (1kg, 1,3 kg,2 kg)

Do zawieszonego celu z odległości 3,5m – dzieci i 4,5 m dorośli

 • Celny rzut piłką 1kg – 1 pkt
 • Celny rzut piłką 1,3 kg – 3 pkt
 • Celny rzut piłką 3 kg – 5 pkt

VI stanowisko

Próba gibkości: Skłony w przód o nogach złączonych i wyprostowanych

 • Dotknięcie palcami rak kostek – 1 pkt
 • Dotknięcie palcami rąk podłoża – 2 pkt
 • Dotknięcie całymi dłońmi podłoża – 4 pkt
 • Dotkniecie głową kolan – 5 pkt

VII stanowisko

Skoki na skakance (20 sek) max

 • 1-15 skoków – 1 pkt
 • 16-30 skoków – 3 pkt
 • 31 i więcej skoków – 5 pkt

VIII stanowisko – tylko dla dorosłych

Wyciskanie sztangi 40 kg (M) i sztangielek 10 kg(K)

 • Ilość uniesień = ilość punktów

IX Stanowisko

Bieg wahadłowy między pachołkami z przeskokiem przez płotek (15 sek)

Ilość dotknięć pachołków = liczba zdobytych punktów.

Łącznie pobrano 250 kart. Wszystko odbywało się w atmosferze świetnej zabawy do której przygrywała muzyka oraz zabawne komentarze przez prowadzącego imprezę pana Norberta Dreiera. W między czasie uczestnicy mogli korzystać z kawiarenki, salonu fryzjerskiego, malowania twarzy oraz pokazu doświadczeń przygotowanych przez uczniów kołka przyrodniczego pod kierunkiem pani Bożeny Morawskiej –Jednoróg. Po zakończeniu konkurencji sportowych komisja podsumowała wyniki oraz przygotowała czeki „Kas dla klasy” za zajęcie I,II i III miejsca. W dalszej części odbył się pokaz „Zumby” w wykonaniu rodziców, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Podczas pokazu dołączyli inni uczestnicy festynu. Rodzice otrzymali gromkie brawa. Po pokazie w miłej atmosferze odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy dziewczynami kl. I-II a chłopcami kl. I-II. Pozostali uczestnicy dopingowali drużynom. Mecz zakończył się zwycięstwem chłopców 2:0. W sali gimnastycznej przygotowywały się drużyny rodziców i nauczycieli do gry w ringo. Pierwsze dwa mecz odbył się pomiędzy nauczycielkami a mamami, a kolejne2 mecze pomiędzy nauczycielami a tatusiami . Doping był bardzo duży. Na zakończenie nagrody wręczyła pani dyrektor Wiesława Palt. Niespodzianką była nagroda specjalna – tablet ufundowany przez Radę Rodziców. Podczas całej imprezy towarzyszył nam fotoreporter z lokalnej gazety „Echo Gmin”. Lokalna Akcja Sportowa cieszyła się dużą frekwencją, gdzie swoimi umiejętnościami mogli pochwalić się nie tylko młodsi ale również dużo starsi miłośnicy sportu. Każdy mógł się sprawdzić i znaleźć coś dla siebie. Najważniejsza był dobra zabawa połączona z dużą ilością ruchu. Jak słusznie zauważył dziennikarz „Wszyscy aktywnie uczestniczyli w festynie”. Ze swojej strony chciałabym podziękować sponsorom, nauczycielom, personelowi szkoły, radzie rodziców i uczniom. Cieszymy się, że udało nam się zaangażować w sportowe życie społeczność lokalną oraz całą szkołą bez wyjątku. Mamy nadzieje, że w następnym roku również odbędzie się festyn i zapewni wszystkim tak jak i w tym roku świetną zabawę.

Koordynator akcji

Dariusz Palt

 

Kontynuacją tych działań był Dzień Dziecka – Dzień Sportu Szkolnego, który odbył się1 czerwca 2015r. Uczestnikami byli wszyscy uczniowie szkoły. W przygotowaniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy szkoły, Rada Rodziców. Uczniowie podobnie jak na festynie otrzymali indywidualne karty zaliczeń konkurencji. Sędziami byli nauczyciele. O godz. 9oo uroczystego otwarcia dokonał koordynator akcji Dariusz Palt. Uczniowie zdobywali punkty w 8 konkurencjach. Dodatkowo pani Małgorzata Sygulka-Dunat malowała twarze. Po zaliczeniu wszystkich konkurencji nastąpiło podsumowanie wyników. W międzyczasie odbywały się mecze w ringo pomiędzy nauczycielami a dziewczynami oraz pomiędzy nauczycielami a chłopcami. Doping był bardzo duży, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Na zakończenie uczniowie z każdej klasy otrzymali złote, srebrne i brązowe medale oraz poczęstunek ufundowany przez Rade Rodziców. Najważniejszą ideą imprezy była rywalizacja klas w duchu walki sportowej, z której czerpali radość z zabawy. Głównym celem było promowanie wśród dzieci aktywnego wypoczynku poprzez udział w zawodach i zabawach o charakterze rekreacyjno-sportowym. Wszyscy bawili się dobrze.

Koordynator

Dariusz Palt

 

okIMGP4823