Aktualności

Pani Jolanta Begińska, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach 15 czerwca uczestniczyła w Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, organizowanego w każdym roku szkolnym od 29 lat przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi. Podsumowanie Ruchu Innowacji w Edukacji jest efektem analiz przekazanych zgłoszeń innowacji wytwarzanych i realizowanych przez wybitnych naukowców , pedagogów pracy, przedsiębiorców, dyrektorów szkół innowacyjnych, nauczycieli, autorów innowacji programowych, organizacyjnych i metodycznych a także uzdolnionych uczniów. Jest to unikatowe przedsięwzięcie w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie wyróżniających się, twórczych osób z całego kraju oraz uhonorowanie ich tytułami i certyfikatami. Przedsięwzięciu patronują między innymi Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi czy Łódzki Kurator Oświaty. Konkursom przewodniczy kapituła z Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii na czele. Uroczystość, w której uczestniczyła nauczycielka, miała miejsce w reprezentacyjnych salach Muzeum Miasta Łodzi , wcześniejszym Pałacu Poznańskiego zwanym także „łódzkim Luwrem”.   Kapituła doceniając zasługi i osiągnięcia Pani Begińskiej, przyznała jej za wdrożenie innowacji oraz autorskich projektów edukacyjnych – tytuł honorowy i stosowny certyfikat „Lider w Edukacji”.

Pismo zawiadamiające o certyfikacie