Aktualności

21 maja Julia Piechota z klasy V i Wanessa Mocza z klasy IV, uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach jak co roku brały udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezji i Prozy na Wschód od Bugu”, który miał miejsce w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, w Opolu. I tak po raz kolejny w majowych zmaganiach konkursowych, laureatką została Julia Piechota, która pokonała 13 recytatorów ze szkół podstawowych, zajmując III miejsce w województwie. Konkurs organizowany jest od 45 lat, a jego uczestnikami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów   i szkół ponadgimnazjalnych. Celem imprezy jest upowszechnianie najbardziej wartościowych utworów literatury narodów zamieszkałych na wschód od Bugu. Do zadań osób przystępujących, do eliminacji, należało wygłoszenie dwóch utworów poetyckich oraz jednego utworu prozy. Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom prezentowanych utworów przez uczestników, stąd też miała wielki dylemat z wyłonieniem laureatów. Zwróciła również uwagę na duże zaangażowanie opiekunów zarówno w doborze repertuaru dla swoich uczniów jak też w przygotowaniu ich do występów. Organizatorami eliminacji wojewódzkich są między innymi: Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód w Opolu, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Konkurs odbywa się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu. Obie uczestniczki zostały przygotowane do występów przez panią Jolantę Begińską.