Aktualności

„Zielona Energia wśród nas – Teraz lub w Przyszłości”, pod taką nazwą odbył się na przełomie lutego i marca tego roku Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Odnawialnych Źródłach Energii, który został podsumowany 26 marca na konferencji, w Opolskim Ośrodku   Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach wśród dziesięciu zakwalifikowanych do finału szkół podstawowych z województwa opolskiego. Do zadań uczestników należało wykonanie autorskiej pracy plastycznej w postaci makiety, wraz z opisem nawiązującym do wykonanego projektu. Uczennica Weronika Puscz zaproponowała bardzo ciekawą wizję projektu, który zyskał uznanie Jury i zdobył jedno z dwóch wyróżnień wśród dziesięciu zaprezentowanych we współzawodnictwie projektów, a jedynie pięciu nagrodzonych. W konkursie brali udział także uczniowie: Dariusz Chyłka, Marcel Sowa i Klaudiusz Bewko. Organizatorem imprezy był Opolski Ośrodek   Doradztwa Rolniczego – Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz firmy Vissman.   Zwycięski zespół z Łubnian otrzymał nagrodę w postaci odtwarzacza Blu-ray, który powiększył wyposażenie łubniańskiej szkoły w pomoce dydaktyczne. Oprócz emocji konkursowych, dzieci brały udział w wykładzie, warsztatach i prezentacji na temat odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo w konkursie pozostawiło wiele niezapomnianych wrażeń i pogłębiło wiedzę dzieci na temat ochrony środowiska naturalnego. Opiekunem grupy konkursowej była polonistka, pani Jolanta Begińska.