Aktualności

Pani Jolanta Begińska, nauczycielka języka polskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, została wyróżniona w Konkursie „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2014”, zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy, przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Założeniem konkursu było między innymi uhonorowanie tytułem Społecznik Roku Województwa Opolskiego osoby aktywnie działającej na rzecz dobra wspólnego, podejmującej nieodpłatne działania wobec osób ze swojego otoczenia, długoletnie zaangażowanie w inicjatywy poprzez realizację przedsięwzięć społecznych a także promocja postaw prospołecznych. Kandydaci byli oceniani przez Kapitułę konkursu według wielu szczegółowych kryteriów. Z grona 19 zgłoszonych do konkursu, znanych społeczników opolskich, wybrano dwóch laureatów – księdza Zygmunta Lubienieckiego oraz ekologa Adama Ulbrycha, natomiast pięć osób wyróżniono.

Pani Jolanta Begińska otrzymała wyróżnienie za konsekwencję w działaniu na rzecz społeczności lokalnej. Nauczycielka została uhonorowana statuetką i dyplomem, 10 marca, podczas konferencji podsumowującej projekt „Województwo opolskie otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi”. To dzięki temu projektowi zainicjowano konkurs promujący osoby zasłużone w regionie. Uroczystość miała miejsce w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

W ceremonii uczestniczyła również pani Wiesława Palt, Dyrektor Szkoły w Łubnianach,rekomendująca laureatkę do konkursu.