Aktualności

Pani Jolanta Begińska nauczycielka języka polskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, 14 października w Dniu Edukacji Narodowej, otrzymała tytuł honorowy Profesora Oświaty, nadany jej przez Minister Edukacji Narodowej panią Joannę Kluzik – Rostkowską. Tytuł Profesora Oświaty to najwyższy stopień awansu zawodowego, przyznawany w Polsce od 2008 roku, wybranym nauczycielom – mistrzom w zawodzie. Do tej pory poszczycić się nim może zaledwie 113 nauczycieli z grona prawie 550 tysięcy zatrudnionych w szkolnictwie. To prestiżowe wyróżnienie pani Begińska odebrała w Warszawie, z rąk pani Premier Ewy Kopacz podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, odbywających się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast pan Dariusz Palt nauczyciel wychowania fizycznego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Minister Edukacji Narodowej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, Srebrnym Krzyżem Zasługi, który także odebrał z rąk pani Premier Ewy Kopacz.