Aktualności

15 października odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, w Opolu, w których uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści oraz przedstawiciele związków zawodowych. Na uroczystość zostały zaproszone, przez Opolskiego Kuratora Oświaty, trzy nauczycielki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach. Podczas ceremonii wręczania odznaczeń pani Wiesława Palt dyrektor szkoły, odebrała Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Pani Jolanta Begińska została uhonorowana listem gratulacyjnym Opolskiego Kuratora Oświaty z okazji nadania jej przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego Profesora Oświaty. Natomiast pani Bożena Morawska – Jednoróg postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, została udekorowana Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, nadanym jej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.