Aktualności

W sobotę 11 października Julia Piechota z klasy V i Wanessa Mocza z klasy IV – uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach – uczestniczyły w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej, w Brzegu. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej w Brzegu we współpracy z Opolskim Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest pielęgnacja języka polskiego, szacunku do ojczystej ziemi oraz rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych i zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku.

W kategorii szkół podstawowych Julka zajęła I miejsce, prezentując tekst autorstwa nauczyciela Krzysztofa Chalińskiego „ Na ulicy księdza Karola”. Laureatką konkursu została również Wanessa, otrzymując wyróżnienie za przedstawienie „Legendy o powstaniu Łubnian”. Julia będzie reprezentowała województwo opolskie na etapie ogólnopolskim konkursu , który odbędzie się w listopadzie, w Legnicy. Organizatorem etapu centralnego jest Zarząd Główny PTTK przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczennice przygotowywały się do konkursu, pod kierunkiem pani Jolanty Begińskiej, nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach.