Aktualności

17.09.2014 o godz.1700 rozpoczęło się zebranie ogólne rodziców powitaniem przez panią dyrektor Wiesławę Palt wszystkich przybyłych. Pani Wiesława Palt przedstawiła zmiany dotyczące ubezpieczania uczniów. Następnie pan Norbert Dreier zaprezentował prezentację ukazującą paletę programów i konkursów o wymiarze ogólnopolskim, w których będą uczestniczyli uczniowie PSP w Łubnianach w roku szkolnym 2014/2015.
Programy ogólnopolskie, w których szkoła będzie realizowała zadania konkursowe:

  • “KLASAplus”,
  • “Aktywna szkoła S- aktywny uczeń”,
  • “Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna”,
  • ”Biblioteka przyjazna uczniowi”,
  • “Nie pal przy mnie, proszę!”,
  • “Trzymaj formę”,
  • “Znajdź właściwe rozwiązanie”,
  • “Innowacyjna szkoła”,
  • “Śniadanie daje moc”.

Uczniowie będą zdobywali nowe umiejętności jednocześnie promując szkołę w Polsce
i gminie. Nauczyciele i uczniowie liczą na wsparcie rodziców przy realizacji zadań. Wychowawcy dziękują za liczne przybycie na spotkania klasowe i zainteresowanie sprawami szkoły.