Aktualności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach  Roku Szkoły w Ruchu.

Celem akcji były działania na rzecz aktywności fizycznej w różnych obszarach między innymi wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne, wychowanie fizyczne – alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego, edukacja zdrowotna, pozalekcyjne zajęcia sportowe zajęcia zorganizowane  –konkurs z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia. Zajęcia niezorganizowane – odkrywanie pasji, zainteresowań i talentów w zakresie aktywności, aktywność z udziałem rodziny. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców spełniliśmy 7 wymagań, otrzymując tytuł „Szkoły w Ruchu” 2013/2014  nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zostaliśmy wpisani na mapę szkół i przedszkoli w Ruchu www.szkolawruchu.men.gov.pl  

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.