Aktualności

Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Jolanta Begińska nauczycielka z Publicznej Szkoły  Podstawowej w Łubnianach, uczestniczyła 5 lipca w Koninie, w Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiety w społecznościach lokalnych”, poświęconej prezentacji dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, z podkreśleniem roli wiejskich kobiet. Debata odbyła się z udziałem małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej. W spotkaniu uczestniczył również  minister Dariusz Młotkiewicz. Forum prowadziła redaktorka rolniczego programu informacyjnego „ Agrobiznes” z TVP 1 , Małgorzata Motecha- Pastuszko.  Pani Begińska była jedną z panelistek debaty, przedstawicielką województwa opolskiego, wśród siedmiu uczestniczek z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego. Dyskutantki, to liderki, aktywistki, zaangażowane  społecznie na rzecz wsi, które w swoich prezentacjach i wystąpieniach wskazywały na rolę i pozycję kobiet na terenach wiejskich. Prezentowały osiągnięcia swoje oraz społeczności lokalnych. Dzieliły się też swoimi problemami. Pani Jolanta Begińska  zaprezentowała swoje działania z uczniami w zakresie wdrażania podstaw przedsiębiorczości zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i na zajęciach pozalekcyjnych, w założonym  przez siebie Klubie 4H. Podkreśliła znaczenie zrealizowanych projektów prorozwojowych młodzieży, propagowanie kultury słowa wśród dzieci oraz  krzewienie kultury śląskiej,  akcentując rolę współzawodnictwa w różnorodnych konkursach i turniejach, zaznaczając tym samym kształtowanie u uczniów samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności.  Obrady podsumowała Pani Anna Komorowska, podkreślając rolę wiejskich liderek, dziękując uczestniczkom forum za ich zaangażowanie w życie społeczne wsi.  Pierwsza Dama  nawiązując do wypowiedzi panelistek podkreśliła, że dzisiaj nawet w małej społeczności lokalnej każda kobieta może znaleźć dla siebie poczytne miejsce, by realizować swoje ambicje. Debacie przysłuchiwało się kilkuset sołtysów, samorządowców, przedstawicieli lokalnych organizacji oraz stowarzyszeń z całej Polski, gdyż forum odbywało się w ramach dwudniowej konferencji „WIEJSKA POLSKA.  Przedsiębiorcza wieś”, w dniach 5-6 lipca 2014r. w Koninie i Licheniu Starym, a zorganizowane zostało już po raz czwarty przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.